ขั้นตอนการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลสำรอง “เพื่อกู้คืนรหัสผ่านด้วยตนเอง”

คู่มือการใช้งาน HiPerC: High Performance e-Classroom (LMS) สำหรับนักศึกษา

 

 

คลิกกรอกข้อมูลเพื่อขอใช้งาน SRU Mail

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จะยังไม่สามารถใช้งาน Email ได้ทันที) เมื่อดำเนินการเสร็จจะแจ้งกลับไปทาง Email ส่วนตัวที่นักศึกษากรอกลงในแบบฟอร์ม

(นักศึกษา รหัส 61 62 63 สร้างอีเมลให้หมดแล้ว ให้ลงชื่อใช้งานด้วย User : รหัสนักศึกษา@student.sru.ac.th Pass : เลขบัตรประชาชน)

****** หาก login อีเมลได้แล้ว แต่ยังเข้าระบบ hiperc หรือ exam ไม่ได้ ไม่ต้องกรอกฟอร์มมาใหม่ ให้ติดต่อไปที่อีเมล cci@sru.ac.th หรือ โทร 077913330 ******